اردو 0953 UNS کد 0187 سرو و پذیرایی

تومان

محصول BAMBUM 

کاسه سرامیکی لعابدار 

در رنگبندی 


محصولات مشابه

دیس 4044 PRT کد 5523

سرو و پذیرایی

برند KOSOVO ترک 

طرح برگ

دیس سرامیکی و لعابدار 

سینی 0111 INC کد 7654

سرو و پذیرایی

سینی رزین

جنس صفحه چاپ شیشه روی چوب 

قطر 29 سانتی متر 

نظرات کاربران

این بخش بزودی راه اندازی می گردد.