کارخانه

جاده آبعلی، بعد از پلیس راه جاجرود
منطقه صنعتی کمرد، پلاک 324
فروشگاه: 76262651
کارخانه: 76266674
info@ventifurniture.com
ساعت کاری: 8/30 الی 18/00

شعبه 1

یافت آباد، بازار مبل ایران
شماره 3، طبقه 2، پلاک 205
تلفن: 66193090
info@ventifurniture.com
ساعت کاری: 10/00 الی 21/00

شعبه 2

یافت آباد، بازار مبل ایران
شماره 3، طبقه 2، پلاک 210
تلفن: 66193177
info@ventifurniture.com
ساعت کاری: 10/00 الی 21/00

FA | EN
مبلمان خانگی